FUAM İSTANBUL FOTOĞRAF KİTABI FESTİVALİ

0 Posted by - Mayıs 12, 2016 - Uncategorized

 

FUAM, İSTANBUL FOTOĞRAF KİTABI FESTİVALİ’NDE BULUŞMAYA DAVET EDİYOR!

Fotoğraf artık duvara asılmıyor. Kitap formu fotoğrafın temellerini oluşturuyor. Bunun farkında olmalı ve müze kütüphaneleri ile işbirliği halinde olmalıyız. Etrafımız bu formdan oluşan ve biriktirmemizi gerektiren bir çok örnekle dolu.”

Quentin BAJAC – MoMa Fotoğraf Küratörü

 

Kitap formunun, çağdaş fotoğrafın temel formlarından biri olması onun dokunulabilir fiziksel niteliği ile dijital çağda hem sanatçı hem de izleyici tarafından ilgi görmesiyle oldu. Çoğaltım ve ulaşım olgusunu sonsuz hale getiren elektronik çağ, sanatçı ve izleyici ile arasına mesafe koyarken, kitap formu eserin bir nevi edisyonuna sahip olma imkanı tanıyarak bu mesafeyi yok saydı. Kalıcılık ve yaygınlaşabilme, bir seri olma niteliği ile hikaye anlatma yeteneği, çağdaş fotoğrafın kitabı temel almasında etken oldu.

Fotoğraf kitabı, işlerini paylaşmak için bağımsız platformlara ihtiyaç duyan sanatçılara, ucuz, hızlı, kaliteli, kolay erişilebilir eserler üretebilmelerine olanak sağlarken, tasarımı, malzemesi ve kurgusuyla işin önemli bir parçası olmaya başladı. Fotoğraf kitapları aynı zamanda içerik ve form açısından çeşitliliği sağladığı gibi, bu eserlere sanat dünyasında bir koleksiyon nesnesi olma özelliği de kazandırdı.

FUAM” (Fotoğraf Uygulama ve Araştırma Merkezi) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. “Fotoğraf Tasarım, Geliştirme ve Üretim Laboratuvarının Kurulması” projesiyle fotoğraf dünyasında yükselişte olan ve genç fotoğrafçıların üretim ve paylaşım biçimlerinde önemli bir yere sahip olan “FOTOĞRAF KİTABI” olgusunu desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında FUAM, uluslararası fotoğraf kitabı duayenlerinin eğitmenliğinde düzenlediği ve uluslararası katılıma açık 4 atölye ile 50’ye yakın maket kitap üretimine destek vermiş ve sonrasında bu kitapların sınırlı sayıda sanatçı kitabı olarak baskılarını üstlenmiştir.

İSTANBUL FOTOĞRAF KİTABI FESTİVALİ, çağdaş fotoğraf alanında üretim yapan genç türk sanatçıların görünürlüğünü sağlayarak, fotoğraf kitabı yayını üreten kurumları, irili ufaklı bağımsız oluşumları, inisiyatifleri ve kendi yayınlayanları bir araya getirmek amacını taşımakta ve FUAM’ın yıl içerisinde gerçekleştirdiği atölyeler sonrasında üretilen ve sınırlı sayıda basılacak olan 50’ye yakın sanatçı kitabını yurtiçi ve yurtdışı fotoğraf izleyicisiyle buluşturmayı amaçlamaktadır.

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek ve 2 gün boyunca sürecek olan İSTANBUL FOTOĞRAF KİTABI FESTİVALİ, uluslararası fotoğraf kitabı tasarımcıları, fotoğraf kitabı editörleri, kendi kitabınını yayınlayan fotoğrafçılar ve yayınevi sahiplerinden oluşan davetlilerinin gerçekleştireceği seminerler, konuşmalar ve yüzyüze yapılacak fotoğraf kitabı değerlendirmelerinden oluşan programı ve Türkiye’de ilk defa verilecek FUAM MAKET KİTAP ÖDÜLÜ ile Türkiye’deki fotoğraf kitabı ortamını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Dolayısıyla sizleri bu üretim ve paylaşım ortamının bir parçası olmaya ve 27-29 Mayıs 2016 tarihlerinde Türkiye’de ilk defa Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’nde düzenlenecek olan “İstanbul Fotoğraf Kitabı Festivali” organizasyonunda bir arada olmaya davet ediyoruz. Çağdaş fotoğrafın bağımsız dolaşım biçimi olan FOTOĞRAF KİTABI sahasında tanık olacağınız yeni hikaye biçimleri ve taze bakışlar ile buluşmak, sizlerin birikimleriyle birleştirerek çoğaltmak, ilerleyen yıllarda sanat alanında önemli rol sahibi olacak sanatçı ve küratörlere altyapı oluşturmak, bizler için ayrıca bir heyecan kaynağı olacaktır.